Wednesday, August 16, 2006

PHAN LOAI THU DOAN CONG SAN

THU DOAN SONG SAN

THU DOAN LOAI 1: CONG SAN CHU TRUONG SU DUNG MOI THU DOAN DE CUOP CHINH QUYEN, DANH QUYEN CAI TRI BANG DAU TRANH GIAI CAP, DOC TAI THONG TRI BANG BAO LUC, TU DAY, TRA TAN, AM SAT, THU TIEU, GIAM HAM DE GIET NGUOI BANG SU DOI NGHEO, BINH TAT.

THU DOAN LOAI 2: CHU TRUONG CAI TRI HAM DOA BANG SACH NHIEU, DAN AP, CAM DOAN, LUA GAT, DOI TRA, DU DO, MUA CHUOC, DAU DOC, TONG TIEN, DANH DAP, GIAM DOI, CUONG DOAT TAI SAN.

THU DOAN LOAI 3: CHU TRUONG GAY TRANH DANH CHIA RE HAN THU BANG CACH XUI DUC CHI TRICH DAU DA, DAY HOC TRO, NHOI SO CAN BO TU TUONG PHAN BIET GIAI CAP, CO VU CHEM GIET, LAT DO CHINH QUYEN, DONG TINH DUONG LOI TICH THU CUA CAI TU SAN, KHUYEN KHICH DAN CHUNG TO CAO CHI DIEM, RINH MO THEO DOI, CON TO CHA VO TO CHONG, KHONG DUOC DUNG TU CAM ON.

THU DOAN LOAI 4: GOM CHU TRUONG TIEU DIET NHAN PHAM, TRI THUC BANG CACH TUOC DOAT QUYEN TU DO DAN CHU, PHA HOAI TON GIAO, HUY DIET TRUYEN THONG DAO DUC CO TRUYEN, DAP PHA DEN MIEU, LANG MO, CHIA DOI, CHIA BA LANG XA

THU DOAN LOAI 5: GOM CHU TRUONG NO DICH HOA BANG LAO DONG CUONG BACH, LAO NO. NGU DAN HOA BANG HOC THUYET MAC LE, LUA BIP BANG THONG TIN VAN HOA, LICH SU GIA TAO. BAN CUNG HOA BANG HOP TAC NONG NGHIEP, BOC LOT TRONG CAC NHA MAY, XI NGHIEP, NONG CONG TRUONG, CUOP PHA KINH TE TIEU THUONG, BUOC DAN DONG GOP DEN KIET QUE.

THU DOAN LOAI 6: GOM CHU TRUONG DANH CUOP TU SAN, HUY TIEN TOAN DAN NHIEU LAN, IN TIEN CONG SAN KHONG BAO CHUNG, NGAN SONG CAM CHO, LUC SOAT XE KHACH TICH THU HANG, CUOP BANG HE THONG NGAN HANG, LOI DUNG CAC CONG TY, CONG TRINH DE AN CHIA THEO PHAN TRAM, LUA GAT NONG HAI SAN CUA DAN. VO VET LAM KHOANG SAN, HAM MO, TAI NGUYEN QUOC GIA BO TUI VA TRA NO NGA TAU, DOC QUYEN KINH TE QUOC DOANH AN CHIA, AN CAP

THU DOAN LOAI 7: GOM CHU TRUONG TU NGUYEN LAM TAY SAI CONG SAN QUOC TE, BI MAT TO CAO CAC TO CHUC MAT TRAN QUOC GIA KHANG CHIEN CHO BON THUC DAN PHAP GIET HAI, CHAP NHAN PHAN CHIA DAT NUOC THANH 2 MIEN VA TRO MAT GAY CHIEN TRANH TRONG NUOC DUOI CHIEU BAI NGUOI VIET GIET NGUOI VIET, TU NGUYEN LAM TAY SAI DANH THUE CHO NGA TAI CAMBOT.

THU DOAN LOAI 8: GOM CHU TRUONG “ GIET SACH” GIET TAT CA NGUOI DOI LAP, DU DO LA NHUNG NHOM CHONG THUC DAN, PHAT XIT, GIET AN NHAN KE CA NHUNG DONG DOI LUC CON GIAN KHO, GIA VO CAI CACH DE SAT HAI NGUOI MUON DOI MOI, GIET NONG DAN, TU SAN DE NAM NGUON SONG, SIET CO HONG, GIET TANG NI, TU SI DE HU DOA TIN DO, GIET THUONG DAN GAY HAN THU BANG CACH DAT MIN XE DO, PHAO KICH VAO KHU DAN CU, TRUONG HOC, GIET THANH NIEN NAM NU MIEN BAC CHET TRONG DAY TRUONG SON, DAY VAO RUNG SAU TU SINH SONG DE CHET DAN MON, GIET NGUOI TREN BIEN BANG SUNG, MIN, DAM SAU LUNG TU NHAN TRONG TU… GIET NUA, GIET NUA BAN TAY KHONG NGOT NGHI

NHOM VIET NAM DOAN KET

TM: HOANG VIET