Saturday, June 03, 2006

THU DOAN CAI TRI CUA CONG SAN VIET NAM

THU DOAN CONG SAN

(Bai viet thuong xuyen duoc bo sung va sua chua)

PHAN II : CONG SAN CHU TRUONG SU DUNG MOI THU DOAN HAM DOA DE CAI TRI:

1. THU DOAN PHE BINH VA TU PHE BINH: CHIEU BAI SU DUNG TAP THE DE CAI TRI CA NHAN, GAY CHIA RE HAN THU :

Duoi che do Cong san, moi nguoi dan tu cong nhan, can bo vien chuc den tho thuyen deu bi buoc vao cac to chuc tap the, sinh hoat trong cac hoi doan, doan the, hoac lam viec tai cac co quan, xi nghiep. Tat ca deu phai tham gia cac phong trao, chien dich, thi dua, van dong tuyen truyen, tham du vao nhung ngay le bieu duong ca ngoi, co dong ngay truyen thong mot cach tu nguyen de khoi bi sach nhieu, dan ap. Cung vi su song cua gia dinh ma hau het nguoi dan phai co mat trong cac cuoc hop phe binh xep loai cong tac, xep loai thi dua, binh bau xuat sac, tien tien...ma ta thuong goi la hop TO KHO hay DAU TO cua nha nuoc CS to chuc vao cuoi nhung dot thi dua hoac dot tong ket. Tung ca nhan trong mot doan the, don vi, co quan.. duoc huong dan cach thuc phe binh va tu phe binh trong cac buoi hop tuc la biet cach tu danh gia ve minh va duoc khuyen khich phe binh ke khac ve moi lanh vuc. Nhu vay trong mot tap the, mot ca nhan tu phe binh chinh minh chi la hinh thuc "thu toi truoc tap the" va phe binh ke khac tuc la "phan xet ca nhan truoc tap the", mot thu doan hiem doc cua cong san nham ap dat che do dau to len tung nguoi mot ma khong dem xia gi den nhan cach, pham gia con nguoi, dau vay che do CS van than nhien lua gat nhan dan, can bo vien chuc rang day la mot buoi hop xay dung doan the, tong ket thi dua, danh gia thanh tich, gop y ca nhan, xay dung va bao ve dat nuoc, thuc day phong trao, boi duong tu tuong tien bo...

Su dung tap the dan ap tinh than ca nhan la mot muu mo co tinh tao ra su xuc pham quyen ca nhan va quyen lam nguoi, coi thuong pham gia, beu reu danh du trong nhung xu so khong co luat le, dao duc. Phe binh mot ca nhan o mot noi rieng tu da la mot su sai trai, la mot su vi pham nhan cach cua chung ta trong doi song van minh co van hoa, huong chi la phe binh danh gia mot ca nhan truoc dam dong, truoc tap the nhu la o trai cai huan pham phap. Ai cung biet moi cong dan deu co quyen tu do, binh dang, khong co ai duoc quyen xam pham den ai. Nhung ca nhan lam viec tich cuc hay tieu cuc, chi co cap dieu hanh giai quyet, nhung viec rieng tu thi da co phap luat, vay ma trong nhung vung dat CS, chung lai dem tung nguoi ra truoc mot tap the de mo xe, phe phan tu cong viec cho den tu tuong, dao duc nhu mot pham nhan de roi moi nguoi tha ho buoi moc nhau, phe binh tot xau mot cach thoai mai. Khap moi noi trong cac tap the CS, deu co mot bau khong khi chinh tri nhu nhau: theo doi, phe binh loi song, ap dat nhung tu tuong gia doi len nhung tu tuong khac, ngo ngan hon nua la da bi CS ep buoc to kho nhau ma lai con cai va tranh danh xep hang hon thua tot xau mot cach het suc lo bich.

Voi chieu bai ham doa, tran ap nguoi chong doi, CS da ep buoc moi tang lop nhan dan phai vao mot tap the, doan the, hoi doan... Trong mot tap the thuong phai co vo so ban, nganh, to, doi, ban giam sat, ban thi dua, ban kiem tra... nhung ban nganh nay deu tu giam sat theo doi nhau theo kieu ma tran bat quai va lai con bi thuc day bang nhung khau hieu doi tra: "phai giu vung tinh than lam chu tap the, yeu nuoc la yeu CNXH, thi dua de tang nang suat, gop y la de xay dung nhau, mot nguoi vi moi nguoi..".

Khi bi roi vao nhung cuoc hop to kho, nguoi ta thay mot bau khong khi ngot ngat nang ne, nhung tu ngu chinh tri kho khan, giong dieu chi trich, moi moc doi tu cho den cong viec, phan xet tung loi noi, tu tuong, thai do, quan he ca nhan den tinh yeu tham kin...Cai tap the CS quai thai di dang nay bay gio tro thanh mot guong may kem kep sat sao ki luong nhat, tham doc nhat, ai ai cung co the theo doi chi trich, va lai bi ke khac theo doi, ca cuoc doi cay dang cua mot nguoi dan phai cam chiu nhuc nha uat han cho den khi tro thanh su im lang, so set. Day la mot cai bay gay han thu gay chia re tinh nguoi, dong nghiep, tinh anh em, tinh lang xom nhung tra hinh duoi danh nghia xep loai thi dua, phe binh xay dung theo y cua Dang, dung la mot tro bip bom hen ha bi oi, vua pha hoai tinh cam tu nhien cua con nguoi vua tao ra su ganh ghet thu hiem lan nhau. Chung no da loi dung su that tha ngay thang cua nguoi Viet chung ta trong cuoc song, trong sinh hoat de dua day, gai the chung ta tro thanh nhung ke ich ki, doi xu xau xa, nhu luon co ac y voi nhau va co mot dieu oai am la chung ta lai so hai chinh nguoi cua minh trong tap the CS toi bai nay.

Thuc vay, khi phe binh chi trich nhau la da tu minh huy diet het quyen tu do ca nhan roi, thi lam gi ma co su tu trong va ton trong nhau, cac nan nhan khi da bi roi vao cai BAY CHIA RE cua Ho va Cong thi nep song suy nghi, nhung ban tinh tu nhien truoc day kho ma co the tro ve trang thai binh thuong, chang han nhu: yeu doi, tu tin, tin vao con nguoi va cuoc song, biet thuong yeu giup do nhau, song thoai mai tu do bong dung bien mat ma nguoc lai mot y niem moi, cach song moi thanh hinh: song co lap, tranh xa giao va cham, biet vang loi, tuan theo menh lenh, chi thi, thich theo doi ke khac, nghi ki, song trong u uat, cau co, cang thang than kinh, so hai nguoi chung quanh...

CS da bip chung ta bang cai tro PHE BINH de moi nguoi danh mat quyen tu quyet, mat ca danh du, lai con gay chia re, phan hoa dao duc, dao lon tinh nguoi, tao thanh mot loai van hoa cong san, thu van hoa ban, do day chang biet ton trong su rieng tu ke khac, quy trong nhan pham ma thich to cao rinh mo, noi xau, che bai du rang do la dong nghiep, la ba con loi xom, chung quy la chung no, bon Cong no muon moi nguoi khong dam ngoi lai voi nhau cung doan ket dung ve phia le phai, dau tranh vi su that vi su cong bang, vi que huong dan toc. Hau qua la mot so nguoi dan im lang cui dau, chap nhan song qua ngay, mot so khac a dua voi be lu CS de ham hai nguoi luong thien, kiem chut com thua cua bon Cong phi, mot bay ac quy dia nguc chi biet day doa hut mau dan lanh.

2. PHE BINH CA NHAN:

Moi nguoi deu biet cai BAY TAP THE do nhung ten dau so nhu HO, MAO, POLPOT, LENINE, STALINE..., da bay muu tinh ke, chung da bien sinh hoat binh thuong cua cong dong con nguoi, tu cuoc song gian di, ton trong lan nhau, day tinh thuong yeu va giup do de roi tro thanh mot loi song day ghet bo, thich chi trich, phe binh khinh miet, tao ra su xuc pham de chia re, chung da cai tri bang che do toa an, nha tu, trai tap trung chi biet to kho va vu cao.

Phan lon cac buoi phe binh duoc to chuc trong cac buoi hop tong ket, hop thi dua, hop binh bau, hop kiem tra cheo, hop lien tich, hop Doan Dang...co ca tram thu hop tra tan tinh than. Truoc tien, ca mot tap the tap trung trong cac buoi hop, kiem tra vang mat ( hu doa dau tien ), va lam viec theo lich trinh quy dinh: Thu truong, hay ten cam dau danh gia chung thanh tich thi dua, nhan manh vai tro Dang lanh dao, dua ra ke hoach, muc tieu phan dau, chi tieu thi dua (hay menh lenh phai thuc hien). Sau phan nhac nho vai tro va quyen luc toi cao cua Dang Cong, moi ca nhan tu doc ban tong ket thi dua, hang thang, hang quy hay hang nam cua chinh minh, tu nhan xet ve thanh qua va thai do nhiet tinh cong tac cua chinh minh, su chap hanh chu truong duong loi cua CS, ve cong tac, ve cac chi tieu, ve thai do tu tuong..( toi la CS thu thiet day , toi xin khai bao tat ca!), sau do cho doi su phe phan, nhan xet, danh gia cua ca tap the ( toi sap bi xet xu!). Moi nguoi bat dau khen ngoi, danh gia thanh qua cong tac cua dong nghiep nhung lai kem theo nhung loi phe binh ve tu tuong, hanh dong, viec lam...,co nguoi dem nhung chuyen ca nhan rieng tu, su viec trong gia dinh ra tu do mo xe, thoi thi ngan thu chuyen moi moc bi oi, khong con gi de che day. Nguoi bi phe binh truoc dam dong, thong thuong co trang thai tam ly bi khinh khi, bi theo doi, bi si nhuc vi reu rao nhung chuyen rieng tu, va tu hoi tai sao moi nguoi co quyen cha dap nhan pham, nhan cach con nguoi, chi trich va xep hang mot cach hom hinh tro tren nhu la dang chui rua vao mat moi nguoi vay, nhung danh phai chap nhan, im lang chiu dung boi vi bi bao vay ca mot dam dong. Mot so nguoi to ro su khinh bi va gia doi cua tap the cua Dang Cong, nhung roi den luot nguoi bi danh gia phe binh do cung duoc tham gia chi trich nguoi khac, lai tim cach moi moc tat ca doi song rieng tu cua ke da to kho minh cho ca tap the biet. Nhieu cuoc phe binh da tro thanh cuoc cai va ngo ngan, co khi lai thu ngam ngam vi su nhan dinh sai trai, cong kich ca nhan, lam mat danh du truoc mot dam dong, tu minh boi tro trat trau len mat anh em minh .

Chi voi mot thu doan phe binh va tu phe binh ma thoi, CS da day doa bao the he tre VN, tao ra mot loi song CS: tap the chia re, do xet, nghi ki, thu ca nhan, cam ghet nhau, long nguoi doi thay, tam tinh ich ki, phan lon nhung ca nhan trong cai tap the quai go do tro nen nhu nhuoc, chap nhan sai khien va biet vang loi.. CS lai con dung nhieu cum tu ham doa, tuyen truyen trong cac tai lieu, cuoc hop,.. vua ru ngu me hoac, dau doc nhoi so, vua khung bo tinh than nguoi dan, den noi nguoi ta mat het tinh doan ket, long tin tuong, khong dam cung nhau noi len nhung tieng noi chung de bao ve chinh minh va xa hoi, huong chi la van de dat nuoc.

Cang chi trich nhau thi cang chia re, cang nghi ki nhau, lai cang co loi cho CS. Trong cuoc song thuong ngay, gap nhau noi lam viec sau buoi hop to kho, khong ai dam tho lo tam huyet cho nhau nua ma chi im lang hoac chi gia vo ban ve cong tac, giu ke voi nhau tung loi noi, khong dam phe binh su sai trai cua giai cap thong tri, duong loi tan ac cua CS ma lai khen ngoi nhung cai vo cung phi li, ngu xuan cua Dang Cong de duoc yen than, khong bi to cao. Chung ta la con nguoi, dung ra phai duoc huong thu nen van minh va hanh phuc cua chinh minh sang tao ra thi lai phai song duoi mot dia nguc tran gian. Mot cong dan moi sinh ra doi cho den tuoi gia o trong lanh dia CS deu bi day doa, lua gat, boc lot nhu song duoi che do no le, nhu bi tu giam ham trong chuong thu khong duoc phep thay nen van minh the gioi o ben ngoai.

3. TU PHE BINH :

Tu phe binh la hinh thuc tu minh tuyen truyen cho Dang Cong truoc tap the, ca ngoi Dang Cong noi minh dang song va lam viec, buoc moi nguoi phai tu nhan minh la mot phan tu CS. Tronh cuoc hop, theo thu tu tung nguoi mot doc ban tong ket ca nhan ve tat ca viec lam, ket qua da lam, phai noi len su co gang nhiet tinh cua ban than de dat chi tieu thi dua hay menh lenh ma cap tren da giao, phai phat bieu suy nghi, ve y thuc, va ca long trung thanh doi voi duong loi Cong Dang, (mac du noi doi) cuoi cung phai tu minh nhin nhan la minh het suc tich cuc, nhung van con nhieu thieu sot va tu xep loai ban than tot xau theo thu hang A,B,C,D ( tot, kha, trung binh, kem), di nhien la phai tu ha thap minh truoc tap the, hoac tu minh phai bia ra mot khuyet diem de chung minh la thanh khan, that tha, luon trung thanh va to ra ngoan ngoan.

Nhin quanh cuoc hop to kho, ai cung noi nhung loi thu toi giong nhau, cung tan duong, cung hang hai thi dua, dai da so la noi hua theo, noi chieu le, noi doi de khoi bi theo doi, bi danh gia la tieu cuc, thu dong, khong hoa dong...va de khoi bi tru dap. Ban than tung nguoi tu danh gia uu diem: luon tuan lenh, chap hanh nghiem chinh va het suc tich cuc huong ung thi dua, co gang dat va vuot thanh tich,.. den luot nguoi thu hai cung noi vay, roi lan luot moi nguoi cung noi nhu nhau nhu cai may. Dieu nay lam cho tat ca roi vao bay ngu dai la deu so hai Dang Cong, so nguoi chung quanh, ruot gan deu phoi bay ra, nhung khong biet ai la that ai la gia, chi thay noi so hai bao trum len cuoc song, suy nghi, that la ghe ron!.

Phe binh va tu phe binh la thu doan hiem doc cua phe Cong, tra hinh duoi cai ten rat de nghe va de bi gat: nao la gop y xay dung, binh bau ca nhan xuat sac, nao la tong ket thi dua, xep loai tien tien, moi nguoi vi moi nguoi... nhung thuc te la cuong ep moi tang lop nhan dan, cong nhan, can bo vien chuc phai co mat va tham gia hoi hop. Trong luc bao cao, ca nhan deu phat bieu ve tinh than hang say, su tich cuc tham gia, huong ung cac dot thi dua, tao tam ly gia doi la nguoi nay gat nguoi kia la moi nguoi theo Dang Cong, hu doa bang dam dong, moi nguoi co the theo doi mot nguoi, nhung khong ai biet bung da cua ai, dau dau cung thay nhung con mat dom ngo, theo doi. Qua nhieu nam thang, con nguoi buoc phai song dao duc gia, vo vit, so hai vo co, nham mat lam ngo truoc moi dieu xau xa..de khong ai hieu duoc minh.

Sau nhung cuoc hop phe va tu phe binh, buoi moc, nguoi ta tro nen nghi ki lan nhau, khong ai dam tin ai nua, dan dan tinh tinh cung thay doi, khong dam tam tinh tho lo, noi that long minh cho nguoi khac nghe, lai ngao ngan cho tinh doi thay trang doi den, khinh bi phuong vong an boi nghia, dau dau cung thay phan boi, to cao, lua loc, thay long doi da nhu tro ban tay. Nhieu nguoi qua so hai CS den noi phai xa lanh ban be, tranh nghe thay hay ban bac nhung de tai ve cong ly, nhan quyen, su that lich su hoac tim hieu tinh than dan chu... thi con dau viec keu goi su doan ket len tieng doi lai nhan quyen cho chinh minh va dong bao, hoac chong lai su bat cong, len an su cuop pha cua Dang Cong San. Lau dan nguoi dan co thoi quen song im lang, so set, nghi ngo, biet vang loi ngoan ngoan, khong dam chong doi bat cu sai trai, khong con suc manh y chi bao ve ban than, gia dinh, ba con lang xom nua. Ban tinh cua nguoi dan trong vung dat CS chiem cu cung thay doi, vi song trong hoai nghi va so set moi thu, con nguoi tro nen lanh cam, khong the vo tu va hon nhien, hoac tin tuong tuong lai nhu nhung cong dan xu so tu do, ho tro nen cau co, bi cang thang suy nhuoc than kinh, kho cuc vi lao dong, thieu thon nhieu mat, tranh chap nhau vi mieng com manh ao, cho nen tinh nguoi cung chang con.

Day la thu doan ma manh nhat cua CS, cua nhung ten dau dang da tim nhung muu mo hiem doc nham de gieo rac su chia re, thu hiem, so hai den tat ca moi tang lop nhan dan, vi cang chia re, so hai thi cang im lang cui dau truoc nhung sach luoc toi bai cua CS. That dau long cho que huong ta, dan toc ta, mot dat nuoc Viet Nam co hon 4000 nam van hien, thua huong mot nen le giao cua to tien truyen lai, biet tho kinh cha me ong ba, ton Su trong Dao, quy trong Nhan Le Nghia Tri Tin, mot long bao ve que huong giong noi, biet hy sinh cho dai nghia dan toc. Vay ma hon 80 trieu nguoi Viet hien nay lai bi mot phuong thao khau vai ba chuc ten len nam quyen sinh sat vua pha hoai luat phap, dao duc, huy diet tinh cam tri tue dong bao ta, vua tham lam cua cai vat chat den noi phai tan sat luong dan tram ho, doa day dan cung cuc lao kho. Toi ac nay cua giac Cong San: Troi khong tha, Dat khong dung, ma theo Luat cua Tao Hoa, phai dua bay ac quy nay ve voi coi dia nguc quai thai cua chung.

4. THU DOAN CUONG EP THI DUA, DAT VA VUOT CHI TIEU:

KHONG TUAN LENH LA CHONG DOI

KHONG PHAN DOI LA TUAN LENH

THI DUA la sach luoc duoc bon Cong San khai thac triet de trong moi nganh moi gioi, moi sinh hoat, cong tac voi nhung chuong trinh ke hoach luon de nang len dau co nguoi dan, buoc nhan dan can bo vien chuc, cong nhan, hoc sinh.., phai ra suc lam viec cat luc, thuc hien day du, bat buoc hoan thanh va vuot chi tieu. THI DUA trong cong tac va nhiem vu con co tac dung tam ly thuc day moi nguoi kiem soat lan nhau, ngoan ngoan vang loi, vui mung khi duoc khen, cang ngay cang to ra trung thanh hon. Day la thu doan nham de ep buoc moi nguoi tuan lenh va hoan thanh cac menh lenh, luon bi am anh boi tu ngu VUOT CHI TIEU nhu la bieu lo long trung thanh, tao tam li so hai Dang Cong va lo so ke ca nguoi chung quanh minh. Thi Dua la mot thu thuat kha tinh vi trong sach luoc quan ly con nguoi duoi che do CS. Thu nhat, thi dua de lua nguoi dan vao cac cuoc hop neu mot ca nhan nao tron tranh nhung cuoc hop tham gia cac chuong trinh thi dua va vang mat tong ket thi ro rang ca nhan do se bi chi trich, canh cao truoc tap the, bi co lap va trung phat ngay. Nguoc lai, mot ca nhan cang tham gia tich cuc, cang di hop thi lai cang bi nhoi nhet nhung tu tuong CS khac nghiet cuc doan va lai bi ep buoc phe binh chi trich lan nhau nhieu hon, hoac bi gai bay vao cuoc hop phe binh dau to dong nghiep, ban be....

Moi don vi hanh chanh, doanh nghiep.. theo tung quy 3 thang va mot nam, tat ca tung ca nhan phai nop ban danh gia cong tac, bao cong, thanh tich, hoac ban tu kiem sau qua trinh cong tac, thanh tich thi dua..nhu la mot bang chung cua su tuan lenh, so hai truoc bao quyen, thu quyen luc ma manh ai cung biet do la doc tai chuyen che ve moi phuong dien. Chung thuong dung thu doan ep buoc tham gia nhu ham doa siet bao tu bang luong thuc tem phieu, sach nhieu noi cu ngu nhu luc soat thuong xuyen hoac chen ep kinh te, viec lam, hoc hanh, di lai, dien nuoc, dien thoai...

Tra hinh duoi nhung cum tu yeu nuoc, xay dung va bao ve que huong, CS ap dat nhieu ke hoach Thi Dua vao doi song rieng tu cua tung nguoi cong nhan, tho thuyen, phai lam bang hai, bang ba, lam ngay khong du tranh thu lam dem, roi nao la lap cong dang Dang de roi lai bi Dang ep dat va vuot chi tieu cho den kiet luc.....Rieng ve trong Khu pho thi tung gia dinh, tung To dan pho (co vai chuc gia dinh ) cung phai chap hanh ke hoach thi dua theo doi song moi, chap hanh dieu le cua Phuong va theo doi viec lam cua nhau, nao la thi dua song theo loi song nay, loi song no, nao la xay dung va bao ve khoi pho...theo duong loi CS. Cung vi the ma mot viec rat nho trong xom ai cung biet, ai cung nghe, vi dau dau cung co su giam sat, thanh tra va mang luoi to cao.

Thi dua duoi che do cs la thu doan nham de cuong ep nguoi dan vao cac cuoc hop to kho, hop thi dua, tong ket, cuoi thang, cong tac, hop hang thang, hop binh bau xuat sac, hop kiem tra cheo, hop lien tich, hop lanh dao, hop to, hop khoi pho,.. roi nao la Dai hoi chao mung, Dai hoi cong nhan vien chuc..hoi thao chuyen de, hoc chuyen mon, tai lieu.. va di Hop la de nhan menh lenh, nghe chi thi, hoc tap duong loi moi, nhac nho, cung co tu tuong, con goi la nhoi so hay tra tan tay nao. Nhieu cum tu ham doa duoc lap di lap lai nhieu lan trong cuoc hop de ran de va dan mat nhung ai co tu tuong doi moi, phan doi, chung gia vo de cap den cac the luc nuoc ngoai, cac tu tuong dan chu nhung chu dich van nham vao doi tuong la nguoi trong cuoc hop ma thoi.

Cuoc song cua dan chung duoi su thong tri sat mau, khong mot phut nghi ngoi, luon trong tinh trang khan truong voi nhieu chi thi, menh lenh, nhieu ke hoach thi dua, cong tac toi tap lam nguoi dan so hai CS len cao do. Ben canh thi dua la nhung cong trinh lao dong bang chan tay de danh san cho nhung ai dam thach thuc, coi thuong che do. Khong co con duong thoat, moi tang lop nhan dan song trong su vo vong, cang thang, chen ep tu tuong, met moi hot hoang, au lo trien mien.

Sau cac buoi hop thi dua, khong ai dam noi voi nhau ve su that cua long minh, thuong la gia vo noi theo duong loi cs, co nguoi cung gia vo phat bieu, thao luan, ban cai ve tai lieu, duong loi, chu truong CS dua ra de duoc song binh yen, de khong bi vu cao boi cai tap the dang khinh do. Du cho dat nuoc, xa hoi VN co xau xa hon, nguoi ta du mat het tinh nguoi, va su doi xu nguoi voi nguoi co toi te den the nao di nua, dang Cong cung khong can quan tam, mien la khong con ai doan ket voi nhau, con dam noi su that voi nhau de chong lai Dang Cong.

5. THU DOAN CAI DAT MANG LUOI DO THAM RINH MO, NGHE LEN, TO CAO KHAP MOI NOI:

CS chu truong: Co mang luoi do tham, rinh mo, nghe len DAN moi so DANG. Co phe binh to cao nhau, chung no cang so ta hon nua, den khi chung no cam ghet va chia re nhau thi Dang ta vung nhu ban thach.

Bon CS thue muon nhieu nguoi ngheo kho, lao dong tu do, nhu ban hang rong, xe tho, hoac tho thuyen, can bo vien chuc CS… lam mat tham, do tham, chi diem, to cao, gai bay vu oan gia hoa. Nhung nguoi nay duoc tra luong bang luong thuc it oi thap hon dang tem phieu, chang han moi thang duoc nhan vai goi mi tom, vai tram gram duong, mot truc chi may, vai met day thun... Nhung ten nay khong biet su ngheo kho la do che do CS gay ra, khong hieu duoc he thong cai tri cua CS la dung nguoi dan tri nguoi dan, xui bay dau da, gay thu han giua dan chung voi nhau, co tinh tao ra canh ngheo nan kho cuc cho toan dan va tu nguyen nhan do vi doi ma nguoi dan tranh chap, danh giut mieng an, thu ghet nhau qua loi noi, cuoi cung chap nhan ban re luong tam, danh du de thi hanh nhung menh lenh hen ha, kiem them chut com thua do CS bo thi. Bon chi diem, hai mang, vu cao nay lam du moi deu de moi nhung thong tin tu nhung ca nhan va di to cao voi cap tren, chung rinh mo nghe len, nup sau vuon nguoi dan de theo doi nghe ngong, truoc mat chung gia vo to ra doi lap de xui duc nguoi khac noi theo. Chung gia vo lap Dang, Nhom bi mat chong CS de loi keo than huu vao trong, chung chuoi boi CS het loi voi du thu tu ngu nhung sau do chung gai bay, lap danh sach bao cao, gat nhung thanh vien tap hop vao mot noi nao do de tieu diet (ngay ca o nuoc ngoai cung co nguoi bi lua bip). Nhieu noi rieng tu nhu giao hoi, chua chien, thanh that.. chung cai dat may nghe len hoac mua chuoc vai ten Hai Mang tra tron vao cong dong, gay bao canh nghi ki thu hiem trao tro trong anh em, tin do. Nhung thu doan tren xay ra qua nhieu trong nhung xu so CS chiem dong den noi nguoi dan luon luon phai im lang, gia vo khong thay, khong biet, khong nghe, ai lam gi mac ai, nhieu nguoi so hai den noi de bon CS co co hoi thu vet moi thu, muon cuop gi cung duoc, cuop trang, cuop sach cua dan, cuop het tai nguyen, ban re lanh tho que huong, ban ca con nguoi Nam di lam no le, Nu lam di tu phuong, pha nat que huong Viet Nam ta.

6. THU DOAN CUONG EP LAO DONG TAP THE (CON DUOC GOI LA LAO DONG HUAN NHUC):


Cuoc doi cua nhung nguoi dan duoi che do Cong San that bi tham, ai da tung song duoi bo may kem kep day sat mau nay deu tung da bi bon CS cuong ep di lao dong, cac nan nhan phai tham gia nhu la tu nguyen vi so set, vi ham doa va vi nhung bien phap dan ap trong cuoc song nhu ho khau, viec lam, luong thuc, cu tru, hoc hanh...
Khi mot ca nhan co mat trong mot phong trao lao dong tap the se bi tap the chi phoi boi menh lenh, chi tieu, ke koach. Ca tap the tro thanh mot doi quan, nhung ten doi truong, to truong tro thanh nhung tai mat do xet, thuc day tung ca nhan, buoc con nguoi phai chap nhan su sai khien, cam chiu lao dong tay chan, met moi kiet suc duoi troi mua nang, khieng vac gong ganh dat da, chat cay, pha rung, khai hoang deu su dung tay chan nhu nhung tu kho sai lao dong.

Dan dan tung ca nhan cam thay so hai su theo doi cua tap the nen du phai vat va kho cuc cung rang suc lam viec ma khong nhan thuc duoc day la muu mo bi hiem: nan nhan di lao dong da chap nhan su tu day tu tuong nen da chap nhan hanh ha the xac. Su tuan theo menh lenh su sai khien cua doan the, va cua tap the lanh dao tro thanh mot thoi quen va so hai den noi nguoi dan khong bao gio biet minh dang bi dua vao gong kim tung buoc siet chat tay chan, huy hoai oc nao. Sau mot ngay lao dong ve, moi ca nhan con phai ngoi hop thanh tung to, tung nhom ngoi bet duoi mat dat theo kieu tu nhan, tu minh danh gia kiem diem thanh tich, sau do tu phe phan lan nhau voi nhung tu ngu chinh tri kho khan khac nghiet. Nguoi lao dong khong nhan thay minh da bi tuoc mat quyen tu do ca nhan, quyen lam nguoi, dang lam cong viec cua tu nhan ma khong nhan thuc duoc ban chat cua he thong lua gat lao dong chan tay, mot bien phap uon nan, thuan hoa nguoi khong co toi ma phai chiu su trung phat cua toi nhan. Chung ta hay nhin vao tung doan nguoi kho sai lao dong duoi long dap, tren cong truong, tat ca deu lam theo menh lenh, theo chi tieu thi dua bat buoc hoac khoan cong lao dong. Dau dau cung thay tung doan nguoi no le dang le let tam than com coi day nhung co xe nang ne cho dat tu long dap, cho nay tung doi khieng vac bang doi vai, cho kia dao xoi cat luc... hoac nhung doan nguoi trong rung ram dang chat pha cay trong san, khoai, bap...

Sau nhung lan lao dong nhu the, tinh than da bi yeu duoi, kho dai, lai con bi xep loai thanh tich, bi phe binh tu tuong, nguoi ta tro nen nhu nhuoc, so set Dang Cong va duong loi CS nhu so ac thu, lai con so ca ban be, dong nghiep tung song chung trong nhung dot lao dong huan nhuc. Bon CS, chung no da tao them nhieu quyen luc nho vao thu doan lao dong day doa tu tuong, the xac, bay gio chung muon sai bao ai lam gi cung duoc, muon trung thu, tich thu, thu mua cai gi cung duoc, muon cam thi cam, muon cho thi cho, that la mot thu doan hiem doc ma it ai thay. Ro rang day la hinh thuc huan nhuc tu tuong bang su day doa the xac, bang su hanh ha oc nao, day ai kho cuc, nham thu tieu moi su chong doi, chi biet chap nhan, an phan. Khi tro ve nha tu chien dich lao dong, lai bi tap trung trong doan the de quan ly, nguoi ta tro nen e de voi tat ca moi nguoi, so hai quyen luc CS den ngo ngan, ho bat dau nghi ngai loi noi cua ban be, dong nghiep, nguoi moi quen.. khong dam noi su that, tam tinh nhu truoc nua. Con biet bao dieu se xay ra lam con nguoi CS mat het tinh cam tu nhien, con dau nhung tam hon trong sang hon nhien, con dau nhung tam long bao dung rong luong biet nhin cuoc song bang anh mat thuong yeu cua tinh nhan loai.

Trong cac to chuc CS, luon co mang luoi do tham, to cao duoc gai san trong moi to chuc, noi bo, day la chiec bay ham doa do HCM va Dang Cong nghi ra: nhung cau noi vo tinh cung bi ghi so den, ho so to cao. Bon nay gom nhung ten Dang Doan vien cs, nhung ten do tham vo liem si, chung no hu doa va vu cao bat cu ai mien la tao nen quyen luc. Nguoi bi vu cao tro nen u uat, song co lap, khong dam ket giao voi ai nua, cu nhu the, CS da tao ra mot loi song nua nguoi nua ngom, song trong nhuc nha va hen ha, tuan theo moi menh lenh, khong can biet dung sai, khong dam ly luan, phat bieu y kien rieng, ma gat dau nhu cai may, theo thoi gian mot xa hoi kieu van hoa cong san thanh hinh, mot the gioi nguoi an thit nguoi.

7. THU DOAN CUONG BUC THANH NIEN LAM VIEC TRONG NONG- LAM -CONG TRUONG: HINH THUC GIAM LONG, HUAN NHUC TU TUONG, NGAN CHAN SU PHAN DOI :

Khong the lam trong xi nghiep nha nuoc, hoac bi sa thai, hoac khong co tien chay chot, hoac khong dap ung doi hoi cua cap lanh dao ( Nu la the xac, Nam la Dola) thi chung no cung tim cach hu doa, duoi viec. Bon quan ly dia phuong se lua thanh nien nam nu KHONG CO VIEC LAM vao doi song tap the o cac “nong lam truong, cong truong nhung khong co luong tien”.

Ngay ngay lao dong tay chan trong nhung vung doi nui, khong co anh sang van minh, toi hop phe binh, an o theo quy dinh sap xep, cuoc song nhu tu nhan, luon tu kiem soat lan nhau bang thu doan thi dua tang nang suat, chap hanh duong loi chu truong cua Dang... Khi da di vao sinh hoat tap the roi thi tu tu tung buoc di vao khuon kho, phai tham du hop binh bau xep loai, phe binh, phai biet thi dua lao dong, kiem tra cong viec, do xet sinh hoat cua nhau...Tat ca nhung thu doan deu nam trong duong loi chu truong cua Dang Cong, cac co quan ban nganh chi viec thuc hien ma thoi, do vay ma khap moi noi, dau dau cung co mot bau khong khi kho khan nang ne, anh mat nghi ngai, e de buon ba,... khong ai dam co mot tieng noi chung ve su thay doi, vi moi nguoi mai boi moc nhau, to cao chi trich nhung chuyen khong ra gi, nguoi nay bat man nguoi kia, buon cho tinh doi bac beo. Va cu nhu the, trong the gioi nha tu CS, con nguoi deu biet im lang, biet cui dau tuan lenh, cam chiu nhuc nha, biet rang minh khong con quyen han gi nua, song trong mot xa hoi khong con tinh nguoi, chi con nhung doi mat vo hon, oan han trong mot the xac yeu duoi bac nhuoc.

Day la sach luoc dan ap het suc tham doc cua CS, phai bang moi cach huy diet tu tuong phan doi, chung da tam day doa tri nao con nguoi den noi bien dang meo mo, lech lach, ich ki, xau xa nguy hiem, thu hiem... Tat ca cung boi vi cung chi vi long tham vo do, quy quyet bam lay quyen hanh de cuop boc, an cap, bon rut, pha hoai.

8. CS VAN DONG TUYEN TRUYEN NGUOI DAN PHAI TIET KIEM LUONG THUC, THAT LUNG BUOC BUNG :

Buoc dan tiet kiem khong an, khong xai: Nguoi dan khong duoc lam kinh te, chi lam cong cho CS voi dong luong, luong thuc, tem phieu khong du cho mot nguoi song. Cung vi the ma CS chu truong khuyen khich nguoi dan nhin an nhin mac, hoac qua ngheo khong khong du luong thuc nen dan den suy dinh duong, binh tat, dan phai hao tien cua, cong suc de chua binh vo ly. Mien Bac truoc 1975, moi bua com khoai san cung phai bot mot nam gao dem giao nop, lai phai tat ca ung ho cho cuoc chien 30 nam tieu tho khang chien sinh Bac tu Nam nen gan nhu chet doi. Bon Phuong khom CA khu vuc thuong lan la rinh rap theo doi bua an, xong vao bat cu nha cua ai de do xet cach chi tieu, an xai cua moi ho gia dinh ma xep loai gia dinh: Ban nong, trung nong, phu cong, dia chu, dia chu cuong hao ac ba... giai cap tu thuong, tieu thuong, tu san, gian thuong, luoi lao dong chan tay, tu do chung tha ho chen ep de trung thu, buoc dong gop...

Khong tieu xai, tiet kiem toi da, khong duoc lam an tu do, canh tranh san xuat, tu do giao dinh phan phoi..thi kinh te se kiet que va neu ap dung kinh te CS ( tai san cuop cua tu nhan) thi cang xau xa toi bai hon nua. Ro rang cac co so lam an quoc doanh, cong nghiep nang, CT xi nghiep, hop tac xa, HTX mua ban, san xuat, tieu thu cong nghiep dia phuong... deu lo la ( vi ai cung muon bo tui rieng, an cap), nhieu noi muon dong cua, kinh doanh tri tre, chung con sa thai, duoi bot cong nhan bot vi e am, vi nan tieu cuc, tham nhung moc ngoac, tong tien va te nan lon nhat la DONG LE PHI CHO XEP( khong de gi toi cho khong chuc vu ngon xoi nay dau). Nhung nha may tich thu hu hong, lau ngay cac nha may nay tro nen lac hau khong the cai tien, ma neu con tot chung cung tim cach, pha hoai DE KIEM TIEN SUA CHUA, DAU TU... Bon dieu hanh thi ngu si, tham lam, da so duoc tuyen chon tu trong bang nhom CS, cong voi mot nen kinh te quoc doanh bat minh, tai san bo ngo, chang phai cua rieng ai, manh ai nay muc mot cach bat chinh, bon quan ly kinh te ngu si pha hoai, luon bi am anh tu tuong truc loi lam cua rieng, cung nhau chia chac tu loi nhung tai san cong, vo vet cua dan. Dau vay, chung van bam lay duong loi an bam pha hoai, vi da co cap trung uong tro luc bang he thong Ngan Hang, bu lo thoai mai, tien no tang dan, mien la dan em biet bon rut giao nop tro lai. Nguoi Viet nhin thay dat nuoc ngheo doi cang them ngheo doi, te nan xa hoi cang tang ngay cang tang, dau dau cung thay that hoc, trom cuop, di diem, ngheo doi, benh tat, trung uong thi cuop, dia phuong thi trom, chi ngam ngui dau xot cho que huong.

9. HOP TO DAN PHO THUONG KI: THU DOAN DE DOA THUONG DAN

Nhung khu dan cu o VN chung vai chuc noc nha deu duoc CS phan dinh thanh mot to dan pho hay khoi pho. Hang thang hay nua thang, Phuong Khoi thuong bay tro hu doa bang cach moi hop de nghe ke hoach, thong tu, nghi dinh, dieu le an ninh, xay dung thi dua...voi nhung loi le ham he, doa nat, du thu tro ma quy. Bon quan ly Phuong Khom, bon CA khu vuc, dia phuong.. co nhieu thu doan ma manh, chung su dung nhieu li le de du do, lua phinh dong bao ta, hoac khi dan chung qua suc ngheo doi kho so chung lien hua hen doi song tuong lai tot dep de, ve voi nhung hinh anh phon thinh de gat gam nguoi nhe da, dong thoi chung cung giang bay doa dam ran de, khung bo tu tuong, bao vay chen ep kinh te hu doa dong bao, tat ca deu nham muc tieu ngan chan su phat trien xa hoi huong ve su tu do, nhung doi doi luat phap, doi hoi cong bang cua nguoi dan, ngan ngua su phan doi sach luoc CS, va can tro su doan ket cua lang xom...

Bon Phuong khom nay thuong tap trung dan chung o trong san nha cua dan nao do, thuong thuong nguoi dan thuong phai ngoi bet duoi dat, tung nhom tung nhom truoc hien nha, nhu nguoi dang bi tham van, phuong phap de dong bao ngoi duoi mat dat, va bon Cong thi ngoi truoc ban giay lam ta cam thay nhu la pham nhan thoi dau to, phai to ra cham chu lang nghe giang, nghe huan thi, so bi khien trach, chap nhan tu giac hoac phai to ra dong tinh ve moi mat. Bon chung no doc nhieu tai lieu ve duong loi CS (de ham doa), dua ra van de an ninh thon xom, neu ten nhung nguoi dang bi theo doi, can dua di lao dong...chung luon ap dat chi tieu thi dua, phai song theo kieu nay kieu no de dan so ma chap hanh, gia dinh nay tot, nha kia chua tot, ong no ba kia con tieu cuc...thinh thoang chung hoi: Ai khong dong y thi do tay? Ai co y kien phat bieu xin do tay. Di nhien khong ai dam do tay neu y kien vi so tru dap, sach nhieu.

Day la cai tro de doa bi oi cua bon Cong phi, chung muon cho nha nha deu so hai bon chung, dong bao chung mot khu pho so nhau, ghet nhau, theo doi, to nhau. Moi lan di hop To, dong bao lai so nha cam quyen them mot chut, roi hang nam, hang chuc nam sau, nguoi Viet khong con su can dam tu nhien, khong con dam noi mot tieng noi trung thuc ma chi con su chiu dung va chap nhan. Bay gio lang xom VN than yeu, biet dum boc nhau nhu thoi xa xua khong con nua, chi con chia re, so hai, chi con chang la nhung con nguoi cho vo, lanh lung giua bay cho soi hung tan, quy quyet.

10. DAU DOC TRE EM: CACH LY TINH CAM GIA DINH (CS dao tao the he tre CS tu trong nha truong):

Hoc sinh sinh vien duoi mai truong XHCN phai hoc tho van, lich su, chinh tri, biet viet luan van, nhan dinh, ca ngoi tu tuong Mac Le trong moi nganh hoc, cac em phai thuoc long va ca ngoi nhung bai tho giet nguoi, sat mau, han thu, trong do hau het hoc sinh bi xui duc tu tuong di lat do chinh quyen, gianh lay tai san cua chu nhan, di lam cach mang cuop chanh quyen.. cua nhung ten toi pham nhu To Huu, Ho CM...Nhung bai tho van binh luan, phe binh, tac pham van hoc trong moi loai sach vo bao chi deu chua dung nhung tu tuong CS, dau tranh giai cap de xoa bo giai cap cot de gay bao loan xa hoi, tao long tham nhu doat cua cai cua nguoi giau co, cua nguoi giau hon cua minh.., cac em deu duoc day do ly tuong cach mang di giai phong no le bi ap buc, nhung khong biet ro rang dau la no le dau la ap buc ma chac chan la cac em dang bi loi dung xuong mau trong chien tranh lat do, cuop chinh quyen bang mau, de roi cuoi cung bi ruong bo vi chi la mot cong cu giet nguoi, hoac la chet tham( duoc goi la co cong CM) hoac la tan tat khong ai giup do. Hau qua la mot so hs trong truong hoc CS thuong hay do ki, ganh ghet nguoi tai, khinh ghet nguoi lam an kha gia, neu lam cong cho chu nhan thi muon doat tai san cua chu nhan, co nhieu em da pham toi giet nguoi, trom cuop khi con tuoi hoc tro vi da bi nhiem doc do nhung bai hoc trong nha truong CS, khi lon len cac em cung xem viec lua gat, phan boi la chuyen thuong tinh. Chi khon kho cho co thay giao duoi che do CS, biet minh day nhung dieu khong dung su that, truyen ba tu tuong doc hai, gay hau qua xau lau dai, pha hoai tuong lai tuoi tre ma van tuan lenh lam cong cu tuyen truyen sai trai cho Dang CS. Ngay tu tuoi mau giao, tieu hoc, CS da co y do keo tay cac em ve phia Dang, tung buoc cach li cac em voi cha me, nguoi nuoi duong, buoc phai sinh hoat Doan Doi doi tra, du do cac em bang nhung danh hieu that keu, nao la chau ngoan, cac chau nhi dong cuu quoc, doi thieu nien tien phong, hau due cua Dang... Bac lam cha lam me ngam dang nuot cay, chiu nhuc de con cai tu tu xa roi, chong bang tro lai bang nhung tu tuong cuc doan CS, vo le, vo tinh ma danh im lang. Dang sau buc man sat boc nhung cua bon luu manh CS lua gat hoc sinh, cac em khong hieu noi hau qua cua su tan pha dao duc, bang hoai xa hoi duoi duong loi cai tri bip bom cua CS, cung khong thay duoc ca tai san quoc gia chui tot vao tui cua bon cam quyen chi biet rang minh dang la mot cong cu tay sai sat mau nhung khong biet con duong nao de thoat canh nguc tu, kiep tay sai.

CAC THU DOAN CONG SAN DANG DUOC

TRAO DOI, TIM KIEM, BO SUNG VA PHO BIEN

NHUNG CUM TU DE DOA, DUOC LAP LAP TRONG MOI CUOC HOP TU TRUNG UONG DEN LANG XA, CO QUAN, TO DAN PHO:

La nhung tu ngu duoc dung khap moi cuoc hop phe binh tu tuong, tai lieu hoc tap, chuong trinh lam viec. Moi nguoi duoc nghe nhung loi chi trich ve hanh dong, thai do cua tung ca nhan, duoc nghe loi phe binh cho den cach an mac, kieu toc, cach di dung dang dieu, bi khien trach la chua thau hieu duong loi chu truong, phai triet de tuan lenh...nghe cho den met moi, ngan ngam, mat het y chi dan den so hai, ngoan ngoan, nhung sau do lai tro mat tan bao voi cap duoi, ra suc ham doa dan em cung vi so set. Day la su ran de, ham doa nguoi di hop, hu doa tu trong cuoc thao luan, ban bac thong thuong cua bon chop bu trung uong CS soan thao. Hu doa phai lien tuc, khong ngung nghi suot ca cuoc doi cua mot nguoi dan phai ganh chiu, phai di hop hoi lien mien ( hop vo van) voi chu dich la ai cung phai nghe loi cua Dang Cong, la dang doc nhat, dang lanh dao, khong duoc phan doi ma chi biet vang loi. Chung tao ra mot xa hoi khong giong ai, nua loai nguoi, nua loai thu, nua o trong chuong, nua o trong hang.

Sau day la mot so nhung cau mau CS dung de doa ngay nguoi doi dien chu khong phai ke xam luoc, tu ban, vua chua xa voi...Nhung cau ham doa ghe ron tac dong manh liet vao dau oc bon dan em, tay sai, bon nay sau do lai di day doa, ham doa thanh nien, tri thuc, nhan dan..nghe noi den mot xa hoi nhu the ai cung ghe ron, hai hung!

Chung Co The Mat Sat Thang Vao Mot Tap The Voi Nhung Li Do Gia Tao: ( CHI DE HAM DOA)

Cac anh chi, dong chi ve thai do va tu tuong van con phong kien, ca nhan, theo nep song tu san, tieu tu san, con xa roi quan chung, xa roi tap the, cach ly lao dong..

Cac dong chi phai canh giac nhung the luc thu dich phan dong dang am muu chong pha..( tao am chi chung may day)

Bon tu ban dang day chet, cac nuoc anh em ta doan ket lai, vo san toan the gioi, chung ta hay lam cach mang, di giai phong..

Bon tu san bon gian thuong chi boc lot, danh dap cong nhan, mua chuoc cong doan, an chan luong tien..

Hay dau tranh giai cap, xoa bo giai cap, danh do giai cap thong tri, thu tieu cac anh huong tieu cuc, hoai nghi xet lai, phan dong…,

Canh giac bon co hoi, dung dien tien hoa binh, loi dung dan chu de pha hoai..

Nhung tu tuong phan dong, phan cach mang, phan boi nhan dan..

Am muu lat do chinh quyen, toi gian diep..

Phe xhcn bach chien bach thang, vo san toan the gioi lien hiep lai,..

NHUNG CUM TU TUYEN TRUYEN BIP BOM:

DONG CHI: tuong nhu moi nguoi ngang hang va co cung chi huong, cung nhom, NGHE CO VE DUOC TANG BOC, dang o trong mot to chuc, thuc ra de bip ke thua hanh menh lenh ap buc, day doa nhan dan, dan em dong loa trong toi ac nhung khong duoc an chia, phai thi hanh theo khuon mau.

TIEN LEN XHCN: la con duong vao coi dia nguc, con nguoi phai song trong nhung quy dinh, dieu kien bat buoc nhu no le, an, lam, suy nghi nhu cai may khong tri oc, tinh cam, vo san ngheo doi nhung phai cam chiu.

CHUYEN CHINH VO SAN: cs su dung tu chuyen chinh nghe co ve chan chinh..chi .de che mat the gian, lua gat nguoi kho khao. CS dung duong loi sat mau va bao luc de cai tri, nhung muc tieu la tich thu tai san cua nguoi dan va giao cho mot nhom trong Bang dang CS quan ly, va tu tu bien hoa thanh nguon loi rieng tu cho ban than, cho ca nhom

DANH TU SAN: cum tu bip bom nay duoc dung de keu goi ke kho dai, lap thanh nhom, doan, thi hanh menh lenh mot cach ngo ngan: nhay vao nha cua tu nhan voi guong mat lanh lung, chung bao vay, ngan chan duong ra vao va luc soat, cuong doat tai san tim thay nhu: vang bac, kho hang, chung dap vach, duc nen nha tim vang giong nhu doi quan xam lang thoi ki man ro. Va de bit mieng the gian, CS bat nhung gia dinh nay di cuong bach lao dong o nhung vung rung nui, de roi kiet luc ma chet.

CHUNG TA HAY HY SINH CHO THE HE MAI SAU: cau mau bip nhung nguoi nhe da, tho ngay hay song het quang doi u toi, no le keo dai mai mai qua nhieu doi con, chau, chat, chiu...chap nhan so phan ngheo doi

BIET LAM CHU TAP THE, PHAI CO TINH THAN TAP THE: cau nay bip nhan dan can bo, cong nhan, bo doi cong an ...hay tich cuc tham gia hoi hop , sinh hoat tap the, biet phat bieu tu tuong, phe binh ke khac nham de moi nguoi theo doi cong tac, tu tuong cua nhau. day la thu doan dung tap the cai tri ca nhan

GOP Y XAY DUNG: phe binh lan nhau nhung tra hinh duoi cum tu gop y, gop y tu doi tu cho den cong viec, tu tuong. Moi ca nhan deu so hai tap the hon ca nha tu

MOI NGUOI VI MOI NGUOI: Bip nhung cu cau moi lon lao vao cong viec mot cach kho khao den kiet luc, co ke lam tuong ma chet oan nghiet, trong khi ten cam dau, mieng ho hao nhung tay bo tui vai trieu cho den ca ty dola my, di nhien la phai gui o nuoc ngoai cho chac an

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA: cong hoa la the che do dan bau va lua chon, con xhcn la do mot Dang nao do, vi du Dang CS tu chon lay con duong cai tri doc dang, dung thu doan trung thu tai san, ngu dan va ban cung hoa, cuong buc nguoi dan song theo quy dinh. Cho nen cum tu tren nghe co ve vo van hoa, mat day va " diem dang " lam sao ay !

DUY VAT :Bip bom va ham doa bang triet li vat chat co truoc, moi thay doi, bien hoa cung tu vat chat, con nguoi chi la vat chat, li luan cung la vat chat, nguoi tu nguon goc khi vuon..Dung su tien hoa, dau tranh sinh ton cua dong vat de ap dung cho dau tranh cua con nguoi trong the gioi cong san

DAN BIET, DAN BAN, DAN LAM, DAN KIEM TRA: Bip dan kiem tra theo doi nhau de roi chuoi rua nhau vi ngu xuan

3 DONG THAC CACH MANG BIP:

CM VAN HOA TU TUONG: Bip bom bang tu tuong Mac Le

CM QUAN HE SAN XUAT : Bip bom quoc huu hoa, tich thu

CM KHOA HOC KY THUAT: Bip bom ban cung hoa, ngu dan hoa, no dich hoa

HANG DOI LUU: che do kinh te thuong mai bip bom: Bon CS doc quyen mua ban hang ngoai nhap va xuat khau, nhung ten Cong cap lon doc quyen thu mua, xuat nhap nhung gia vo dung tu NHA NUOC ma kinh doanh. Vi qua khan hiem, nen hang ngoai chi dung de trao doi cho nguoi co dola, co nong lam san quy dung de xuat khau, hang ngoai ban doi luu trong nuoc co gia tang len 5-10 lan, va hang hoa bon lua manh cuong buc bang bao luc mua de xuat khau dem ban o nuoc ngoai cung bat chet gia xuong 5 den 10 lan ( khong ban se bi tich thu vi khong ai co quyen khieu nai)

THU MUA: Dan co Bo Heo hoac nong hai san phai ban re cho Hop tac Xa CS( gia 1/10), hang hoa co the xuat khau ma khong chiu ban se bi tich thu va tra cho mot ti tien DEU goi la mua, hay con goi la mua nhu cuop

HANG QUOC CAM: loai hang hoa tieu dung binh thuong nhung duoc quy dinh cua quoc doanh va hop tac xa Cong San. Neu nguoi dan mang vai kilo, vai met, mot goi xach tay tren xe do, xe khach hay ke ca mot goi cam tay se bi luc soat va tich thu, hoac thu mua hoac lay ngang khong can giay to. That diem dang khong chiu noi.

DI KINH TE MOI, THANH NIEN XUNG PHONG, DI NGHIA VU, LAO DONG TAP THE: Cuong Buc dan vao con duong chet, lam so hai suot doi.

DAN CHU GAP VAN LAN, LIEM CHINH CHI CONG VO TU, CAN BO LA DAY TO, MOI NGUOI DEU CO MUC SONG NGANG NHAU, THIEN DANG XHCN : Chi la tro bip bom lua gat vo liem si

NHIET LIET CHAO MUNG, QUYET TAM,..: Nhung cau tung ho rong tuech, buoc dan em quy goi

DINH HUONG XHCN: suy sup nhung van gia vo de bip dan, tranh tieng cuop cua dong bao, duy tri he thong kinh te phe ta an cap nhung am bam vao dan

GIAI CAP CONG NHAN VA NONG NHAN: bip nhung nguoi nay dung chung voi CS de co so dong, nham hu doa thuong dan yeu bong via. Chua bao gio co ai trong nong dan va cong nhan hua ve voi bon CS ca. Nong dan va cong nhan that ra la giai cap bi CS dan ap va bac dai nhat

KINH TE QUOC DOANH : kinh te dai bip, CS cuop tai san nguoi khac lam ra, tha ho duc khoet cai thay ma thoi rua nhu bay cho ngao. Dan doi khat, muon xin 1 cho lam thi phai dong tien hoi lo hoac cho giam doc huong lac xac thit truoc, vi day chang phai la tai san cua rieng ai, ma do cong lao Dang cuop, chap nhan tieng nhuc de lam giau thoi.

XOA GIAI CAP, DAU TRANH GIAI CAP: Bip dan em di gay hanh thu, phan chia xa hoi thanh tung giai cap de dau da, xui giuc thu han, tan sat lan nhau va cuoi cung la di cuop cua tu san, ruong vuon cua nong dan ma khong ai dam chong. CS giet hai nguoi bat dong, tri thuc, tu si vi ho hieu biet che do da man nay. Chung lai nuoi duong, chieu du, mua chuoc bon van no, boi but tri thuc vo luong tam de gat thanh thieu nien, hoc sinh, dau doc the he tre, dao tao tay sai moi.

NHUNG THU DOAN VA TOI AC CONG SAN DANG DUOC TONG HOP, SOAN THAO DE DUA GIAC CONG SAN VIET NAM RA TRUOC CONG LUAN THE GIOI VA TOA AN QUOC TE:

1. Che do cs cai tri bang su ham doa, gay thu han, dau da de chia re, tuyen truyen gia doi dau doc ngu dan, bop nghet quyen tu do, dan chu nham cuop tai san tu nhan, cua cong.

2. Doc tai, dang tri moi phuong dien, ap dung cac sach luoc khung bo tu tuong, bien dan thanh no le cua Dang Cong

3. Dan ap CA NHAN VA CA GIA DINH bang che do ho khau, tam tru, luong thuc, tem phieu, cong trai, huy tien, duoi hoc, duoi viec, thu bang cap, xet li lich thi Dai hoc va xin viec lam, cat dien va dien thoai, kiem soat internet, cuong buc lao dong huan nhuc..

4. Giet hai va kho sai lao dong nhung nguoi dao thoat che do CS, dat min tren tau vuot bien, tham sat dong bao tren bo bien.

5. Ngan chan bung bit thong tin, tao thong tin gia tao trong va ngoai nuoc, dan ap cuoc song nguoi dan tan bao nhu dang giam nguoi trong chuong thu vat.

6. Sua doi va boi den lich su viet nam, boi nho tien nhan, phi bang Than Thanh, pha hoai dao ly co truyen.

7. Che do cs ve ra cai goi la triet hoc Mac-le, mot loai ly luan het suc vo ly, ngong cuong va nguoc ngao, dung moi li le de bien minh cho nhung hanh dong cuong doat va su dung tai san, mo hoi nuoc mat cua nguoi khac lam ra.

8. Nghe len va rinh rap sau nha nguoi dan de theo doi loi noi, suy nghi, viec lam cua ca nhan

9. Kiem tra bua an cua tung ho gia dinh, xem xet dan an loai thuc pham gi, danh gia xep loai doi song theo bua an.

10. Ham hai nguoi bat dong chinh kien, phan doi duong loi cs, vu cao toi nang vo li, sai trai gap nhieu lan de hu doa nguoi khac.

11. Gia vo doi moi canh tan, thay doi duong loi cai cach lien tuc de gai bay nhu moi nguoi yeu nuoc nham triet ha, tieu diet nguoi mong muon dat nuoc co tu do, cong bang, thinh vuong that su, lua gat nguoi nhe nha dau tu, gui tien tiet kiem, mo to hop, kinh doanh hop tac,

12. CS so hai su that, khong bao gio muon nguoi dan co mot tieng noi chung, doan ket, tim kiem, doi hoi su cong bang, tu do, dan chu...

13. CS dung nhieu sach luoc pha hoai su doan ket bang cach gay chia re va tao ra su thu ghet nhau giua nguoi voi nguoi, giua cac dong nghiep, giua ba con lang xom voi nhau

14. CS muon nguoi dan so hai CS den tot do, chung buoc nguoi dan phai tham gia cac cuoc hop phe binh va tu phe binh hoac bi ep buoc tham gia co mat de MOI MOC nhau, tim cach biet ro doi tu, chuyen bi mat va dem to cao .

15. Thu doan buoc nguoi dan, can bo cong nhan tham gia hop tong ket thi dua chi la de kiem tra thai do tu tuong, su trung thanh, tuan lenh ngoan ngoan, biet so va ngoan ngoan vang loi Dang Cong.

16. CS chu truong ham doa moi mat: bang com ao gao tien, nha o, chua binh, viec lam, hoc hanh, xin viec, di lai, noi nang.

17. Vu trang va Cong An Phuong co the luc soat nha tu gia bat cu luc nao, hach sach, thu giay to nhieu lan. Bon tho phi nay thuong den tung nha de doi tien, dan trong Phuong phai dong du loai tien hoi lo, nuoi an, chap nhan moi su sach nhieu, hanh ha, co the vien li do de danh dap thang tay.

18. Thu doan tao su khan truong trong doi song nhan dan bang nhung chi thi, menh lenh, thi dua, lao dong... khong ngung nghi de nguoi dan LUON SO HAI, khong co thi gio nghi den su tu do, dan chu.

19. Tao dung ke thu hoang tuong, nham ham doa tat ca quan chung nhan dan trong nuoc.

20. Toi diet chung: CS day dan vao rung sau, noi khong co su song goi la kinh te moi, day doa dan chet dan mon vi thieu thon, vi binh tat. (Ta co the so sanh voi toi diet chung cua Polpot giet nguoi Cambot trong nhung Nong truong tap the va nuoc Ottoman luu day dan Amenia di bo kiet luc cho den chet.)

21. CS su dung nha thuong dien, BV tam than de giam nguoi phan doi CS, bon nay tu do danh dap, chich thuoc dac biet, te liet y thuc, hoac gay dau don cho den chet..

22. Gia vo cho dan em tay sai vao tu vi dam chong doi ( gia vo), bon nay tu tu khai thac nhung tu nhan chinh tri that su.

23. Cong An CS gia vo lap dang phai chong doi CS trong va ngoai nuoc, keu goi nguoi tham gia, sau do chung giao ho so cho mat vu cong an...gai bay de ham hai, giam tu chung than kho sai, thu tieu... Chung no sau do tuyen truyen am y ve nhung su that bai cua khang chien, phong trao dan chu tan ra..the la nhieu to chuc nghi ngo lan nhau, hoai nghi, chan nan,...Chu y nhung ten duoc CS tha ve nha, viet nhieu bai bao gia doi dang tren Ban chi, Web..

24. CS buoc hs tieu hoc mang mot mieng vai do nhu mau tren co ao khi di hoc, cuong ep hoc tro vao trong to chuc Doi vien, cac em bat dau bi truong hoc, thay co, Doan Doi lua bip tu tuong, nhoi nhet dieu sai trai, gia doi, dieu ac. Bon nay thuong ti te, ngon ngot, du do cac em voi nhung thong tin gia tao, tinh cam bip bom… cha me cung dau hang, chiu thua.

25. Dau doc lua bip tu tuoi mau giao: mang non, nhi dong deu phai biet mua hat ca ngoi Ho ran doc, phai biet nhay mua an mung sinh nhat Ho sat thu, di tham ngoi nha San ma quai cua Ho ac quy, noi ma Ho luu manh phat minh nhung muu mo hiem doc, giet nguoi hang loat. Bon con do CS bat dau keo cac em ve phia Dang, tu tu xa roi cha me.

26.( con tiep )

CONG SAN VIET NAM DUNG THU DOAN DANH PHA TON GIAO

I. CS DUNG MOI THU DOAN DANH PHA DAN AP TON GIAO

NHAN DINH: CONG SAN LA GOC RE TOI AC:

Tu thuo xa xua, con nguoi so khai da phat trien dan dan thanh mot quan the roi tu tu hinh thanh xa hoi, lap thanh quoc gia. Trai nhieu qua nhieu qua trinh lap quoc, moi dat nuoc da tu hinh thanh cac nen van hoa tien bo de cung nhau lap thanh mot cong dong con nguoi tuong than tuong ai hom nay, co nen khoa hoc phat trien va tien trien ve moi mat cua xa hoi. Dao duc va ton giao cung la mot trong nhung yeu to phu tro cho dat nuoc di len, da tao ra nen van hoa bao ham cac nguyen tac dao duc va cach song cua con nguoi, ton giao con day do chung ta nhan tinh, su thuong yeu hoa hop, nang cao nhan cach, tri tue... Ngoai ra, ton giao cung dao li truyen thong va tinh gia toc la cho dua cua tam linh con nguoi, dat ra NEN TANG tinh cam va li tuong xa hoi, y nghia cuoc song de chung ta song xung dang co nhan cach va SU TON TRONG.

Tren the gioi co nhieu ton giao, nhung tuu trung deu khuyen ran con nguoi lam va suy nghi dung dan, nhung dieu ran co ban va dau tien nhat cua moi ton giao la khong duoc lua gat, noi doi, trom cuop, vu khong, day doa ke khac, giet nguoi cuop cua...Mot cau hoi la tai sao Cong San phu nhan ton giao, huy diet dao ly truyen thong dan toc, pha hoai doi song tam linh, ngang nhien thach thuc xa hoi ca the gioi? Ho so nhung gi ma phai tieu diet ton giao, ngan can dan chung tho phuong, phi bang coi thuong Than linh, Troi dat..nhu mot bon con do luu manh?. Cau tra loi la boi vi ho da pham den tat ca dieu ran dieu cam dau tien cua ton giao ngay luc ho bat dau hinh thanh che do cong san, va boi vi ho mai song trong noi o nhuc, noi am anh toi loi, noi cam hon tuc toi trong bong dem u me day thu han cho den ngay xuong coi dia nguc.

De tim quen di noi nhuc nha nay, chay tron su khinh bi cua lang xom, de che dau, bien ho cho toi ac nay, CS tim du moi cach triet ha lanh dao ton giao va choi nhieu tro hiem doc doi voi gioi tu hanh, tin do, nguoi bao ve ton giao, vua de tra thu cho ha con gian, vua de bao chua, che dau toi loi va khong cam thay luong tam can rut. Nhung su vi pham trang tron, day ai con nguoi gay biet bao cai chet dau don, canh tu day man ro, hanh ha den chet dan chet mon thuong dan vo toi, nguoi dau tranh, gioi tu hanh...o khap ca cac nuoc CS noi tren the gioi. Nhieu hoi doan, to chuc, nguoi dan luong thien len tieng phan khang, to cao toi ac diet chung chong nhan loai cua CS. Nguoi dan vung dat tu do cung muon biet nhung muu mo thu doan gi ma cong san ap dung voi dan cua chinh ho, nhung khong the tim hieu nhieu duoc, khong the tim ra vi su bung bit, ngan cam thong tin dang sau buc man sat. Con nguoi dan o trong nuoc CS bi ma thuat tuyen truyen den noi so set, im lang, cui dau, vang loi... Hon nua, dan chung con bi vo so don phep sach nhieu, bao vay kinh te doi song, gay chia re han thu to cao, day doa den khung hoang..

Nhu vay CS da ap dung thu doan gi trong duong loi cai tri ma hau het nguoi dan trong cac nuoc cong san van cam chiu song het kiep nay sang kiep khac vay? Khong dam bay to su that, lai con co tam li so bi tra thu den noi tu nguyen cong nhan ho dang song trong thien dang CS no am...cu mai song cho den khi gan ke voi loi song cong san nguyen thuy, gan voi loai vuon, khi, va khi den giai doan khong phai la xa hoi nua, hoan toan thoi rua thi tu no tan vo, lo nguyen hinh do la nha tu, la ham mo giam nguoi song, la trai lao dong cuong buc o nhuc.

Trong mot dat nuoc cai tri bang hoc thuyet duy vat, chu nghia vo than, dau tranh giai cap va dau tranh sinh ton theo loi song cua the gioi dong vat thi con nguoi bi tri se phat trien thanh mot nep song khac han. Thu nhin vao doi song va sinh hoat cua nguoi dan sau buc man sat, ta se thay ro rang loi sinh song, suy nghi va nhung tap quan moi la lung kho hieu nhung van duoc chap nhan trong the gioi cong san. Nguoi Cong san, boi vi ho qua doi quy quyet, doc ac, vo dao vo nhan, ho co nhieu phuong phap va thu doan ma lanh, biet tan dung nhieu ki thuat huu hieu trong viec cai tri de co the bien mot nguoi dan thanh mot cai may biet noi, biet lam theo hieu lenh, khong cam xuc, khong tam hon.

Hau nhu rat it nguoi dam dau tranh chong lai ap buc duoi che do CS, du cho do la nhung nguoi khong so chet, khong so kho, va ho cung la nhung nguoi hieu biet, gioi tri thuc, thanh phan yeu nuoc thuong noi. Con nhung nguoi can dam chong CS de bao ve cong ly thi cuoc song the nao? Chung ta hay thu doc nhung thu doan sau:

THU DOAN DAN AP TON GIAO:

( Bai viet sau day duoc dua tren nhieu nhieu thong tin, chuyen ke cua chinh nhung nan nhan cong san tai Viet Nam, ho la tu si, tang ni, nha dau tranh cho ton giao va nhan quyen, du ho da bi nhung ap buc, day doa the xac, tu day hang chuc, hai muoi nam, co nhieu nguoi chet trong chon tu day lao kho, nhung tat ca nhung nguoi con lai van mot long vi nuoc, vi dan toc ma len tieng noi tranh dau doi lai quyen con nguoi, doi mang lai tu do dan chu cho que huong)

1/ Thu doan ap buc toan bo gia dinh nan nhan : (thu doan dan ap, bao vay kinh te, sach nhieu, de doa cuoc song nan nhan va ca gia dinh):

Duoi che do CSVN, nhung nguoi dan hay tu si tranh dau doi cong li, doi tu do dan chu deu bi ap luc tu nhieu phia, ho bi ap buc bang nhieu thu doan nhu: bao vay kinh te, sach nhieu, de doa tu day, cat ho khau,..de nan nhan so hai ma im lang, vi so cho nguoi nha bi lien luy, kho so, bi phien toai ve moi mat. Chung buoc nguoi than trong gia dinh phai chiu trach nhiem giao duc, neu khong, chung se ap che ca nha bang nhung sach luoc kinh te, duoi viec, xet kham nha, mat ho khau, duoi hoc con cai, viec lam an bi pha hoai, thu bang cap, cat dien, phong toa kinh doanh,.. ke ca bat cu hanh dong vo nhan vo dao nao neu co the lam duoc. Hon nua chung con dua ra nhung sach luoc ham doa nua cong khai, nua bi mat nhu de doa tong xe, doa dua vao BV tam than de tu do danh dap, tiem chich thuoc huyet ap, thuoc dac biet lam cho nguoi muon dau tranh du uat uc the nao di nua cung danh phai im lang.

2/ Che do quan li ho khau thuong tru, phu nhan quyen tu do cu tru, kinh doanh, di lai:

CA dia phuong co quyen cap hay khong cap ho khau, co ho khau moi co the cu tru hop phap, khong bi hoanh hoe, sach nhieu, cuong bach xua duoi, co ho khau moi co the xin viec lam, xin di hoc, dang ki cac loai giay to, xin kinh doanh mua ban hoac duoc mua luong thuc... Vi cha me muon con cai duoc yen than hoc hanh, lam an, cho nen du bi bat cu hanh dong tho bi nao cua CA va can bo Phuong deu cung im lang, gia vo kinh can, cau hoa, song an phan, so set. Neu co nhung ap buc bat cong, no dich nao khac cung deu chap nhan vi moi nguoi dan deu khong co quyen gi ca duoi che do ho khau dan ap.

Tuy theo thanh phan gia dinh va muc do bat hop tac cua tung gia dinh, chung dung thu doan luc soat nha lien tuc doi voi dia dinh khong hop tac, dac biet vao giua dem khuya chung dap cua am i, quat thao bao ca nha thuc day de chung kiem tra nguoi la mat, co vat dung nguy hiem khong? Sau mot hoi nat no, luc soat moi thu va bo di, that la khon nan nhu o giua rung voi loai thu du, nhu di lac lanh tho cua bon luu manh cuop duong!. Chung no , bon CS con do da nghi ra muu ke cai tri bang ho khau va ket hop voi tat ca ban nganh, ty so, hanh chanh,.. de ngan chan huy diet moi suy nghi hanh dong dam chong lai nha cam quyen. That vay, CS duoc coi la mot loai ma quy hut mau, luon luon am anh trong tung ngoi nha, trong tung so phan cuoc doi cua moi nguoi dan, chung no theo doi, bam sat hinh bong con nguoi, nghien nat doi song tam linh, pha hoai gieng moi dao duc, bien con nguoi thanh dong vat.

3/ Thu doan mua chuoc, du do, hua hen:

Dang sau nhung bien phap ham doa la thu doan hua hen mua chuoc hoac trao doi co loi doi ben. Giao hoi hoac tu si tang ni muon thuc hien dieu gi ma nghi la co loi cho " phan hon" co loi cho tin do, con chien, hay muon co nhung hoat dong nhu nghi thuc, le luoc, khoa hoc, thuyet giang, hoi hop...deu phai nhuong bo, xin phep va phai trao doi 2 chieu. Co the la phai IM LANG ve cac van de nhu CS cuop dat, truong hoc cua giao hoi, khong noi den viec bat bo, giam cam cua nhung lanh dao ton giao, vi co de cap den cung khong ai tra lai dat, truong, nha chung, va cac vi tang ni tu si cung chang duoc tha ve. Khi da bi cam do lan 1 thi lan 2 ho yeu cau cong tac, chang han khen ngoi duong loi Dang, ung ho Phuong. Va nhieu nhuong bo lien tiep duoc doi hoi neu muon duoc di nuoc ngoai, duoc nhan tien quoc te..co khi bi gai the pham luat cam de tro thanh mot ke phan dao di tuyen truyen cho Cong phi vo nhan. CS thuong mua chuoc nhieu nguoi dai dot, bat luong lam do tham, mot so can bo vien chuc lam tay sai, tu si quoc doanh thi ung ho thuyet vo san...du loai ta ma quy quai, chang han ten Thich thanh TU di nuoc ngoai nhao bang Phat Phap, y cho rang: tu theo kieu moi la THAY MA KHONG THAY, NGHE MA KHONG NGHE, BIET MA KHONG BIET, y nhu sach luoc CS day doa dan chung trong nuoc, chung dap len dau ma y cung khong muon biet.

4/ Thu doan " xin-cho va khong cho":

Trong nhung nuoc CS va tai VN deu nhu nhau, nha cam quyen co cho phep ban lam dieu gi do deu khong hoan toan dua tren luat phap da ban hanh ma tuy tien theo chu truong, nguoi dan phai xin phep va cho doi cho phep moi co the lam. Luat cua CS co ban hanh, nhung phan lon chi co hieu luc voi chung no trong viec tranh an, danh quyen, con doi voi thuong dan thi co luat rung, luat ke manh. Nguoi dan cung hieu duoc thoi gian manh nay cua CS nen tim moi cach de tranh kho, phien toai, neu muon dung luat voi chung no chi ruoc them kho so, doa day them cho ca nha, cu viec ca ngoi la binh yen, neu lam an co chut tien thi phai chia bot cho chung no, hoi lo, dong le phi nhu bi tong tien, neu cuoc song be tac, nguoi dan quay sang lam an phi nghia cung nho may anh CA, can bo Phuong khom bao che giup do. Noi doi va hoi lo la mot cach song moi duoc thua nhan trong lanh dia CS.

Dac biet cac sinh hoat ton giao nhu la mui kim chich vao toi ac CS, cho nen tat ca moi sinh hoat ton giao deu phai xin phep, noi gi, lam gi deu co chuong trinh kiem duyet, chung co the lam ngo hay siet chat gong kem tuy theo doi tuong. Nhung tu si tang ni kien quyet bao ve chanh dao, giu vung tam long trong sach, cat cao tieng noi bao ve con nguoi lien bi luat rung tan cong moi phia. Nhung tu si nay bi theo doi thuong xuyen, chi can vang nha ma bi phat hien lien bi xu theo luat rung CS trong khi mot so nguoi khac thi khong bi ap dung boi luat thu vat nay, ban co the bi chan xe giua duong, cat dien thoai, thu may computer, khong cho phep nguoi than tham vieng...biet bao kho nan!

5/ Gay chia re noi bo, tao nghi ngo nhau, nghi ngo co mat tham, noi ung "hai mang":

Moi doan the, hoi doan, tap the, to chuc giao hoi ton giao thuong co vai ten noi ung , nhung ten nay bao cao moi viec, suy dien, ap dat, tao dung dieu gia doi, sai lac..bao cao ve cac to chuc cap tren. Tu do moi nguoi e de, nghi ngai lan nhau, buong xuoi moi viec du co thien chi va can dam, bat dau chan nan tro ve lo cho ban than va gia dinh. Nhieu ten tay sai, chi diem ra mat cong khai de chung to rang che do ta co nhieu "hai mang" lam, ba con lieu hon dam ngoi lai voi nhau, noi xau boi nho che do. Nhu vay la het chong doi, het doi nay doi no, im lang la vang, vang da la bac, nham mat, bit tai, cui dau la xong. Noi gian, hai mang la cong cu pha hoai doan ket manh me hiem doc ma CS su dung toan dien trong moi noi moi nganh, tao ly gian, nghi ngo cho den so hai, cam thu nhau.

6/ Gai bay tu si, thay , su..pham toi sac duc:

Gioi chuc tu si, su, thay tang, deu co giao hao, lam viec voi nhieu to chuc trong xa hoi, va chinh noi day la noi CS thuong gai bay chu muu ham hai cuoc doi nha su hay tu si bang sac duc. Vi trong cuoc doi tu hanh, neu dinh liu den phu nu deu bi mat uy tin doi voi dan chung, va neu bi thu hinh ghi am thi ca cuoc doi phai chap nhan lam tay sai chi diem o nhuc cho chung no, den luc nay bon Cong muon gi duoc nay, muon tien co tien, muon tang boc, ca ngoi gi cung duoc hay lua bip tin do cung lam luon.

Chang han trong cac bua tiec, cuoc hop, neu co uong hay an chung tap the, bon hai mang thuong bo chat kich thich tinh duc vao thuc an va gai nhung co gai dep, kheu goi luon gan gui ben canh. Sau nhieu lan quen biet, chac chan co tinh cam, den mot luc thuan tien tai noi rieng biet kin dao, do nguoi nu chu muu chon truoc, roi cam do bang the xac, chu dong tan cong vi thay tang hay tu si nay, tat nhien la vi nay phai sa nga 100%.

Than oi! Moi viec da duoc dan dung san de ket lieu mot cuoc doi tu hanh bang nhung cuon ghi hinh trong tay CA va dot nhien bien doi vi tu hanh nay thanh mot ten tay sai chi diem xau xa cho bon Cong. Khi biet day la muu ke tham hiem cua CS, gai the de thu hinh, pha hoai cuoc doi tu hanh chan chinh minh, thi qua muon mang khong biet tron chay vao dau, de cho chung nam dau sai khien.

(Neu bi lua dao trong nhung thu doan nay, nguoi tu si hay binh tinh chap nhan la nan nhan CS, kien quyet khong lam tay sai thi ngay ca the gioi cung deu kinh phuc va thong cam, hon nua ca the gioi cang hieu ro them ban chat CS ma to ro so khinh bi, hay nho rang 6 ty nguoi tren hanh tinh nay cung xac thit ma xac thit hang ngay.)

7/ CS cho phep dan em vi pham luat de sai khien

Muon co dan em de bao, trung thanh, lam bat cu dieu gi du dung hay sai, tan bao,.. la phai gai the de chung vi pham dieu gi do la chung so hai cap tren suot doi, chi can luu tru vao ho so bi mat nhung khong ket toi gi ca. Den khi can thuc hien nhung cong tac hiem nguy, hoac tham doc, ham hai, giet nguoi doi voi nguoi khac thi goi nhung ten nay, neu co trieu chung phan doi, muon lam lo bi mat duong loi CS thi dua nhung bang chung nay de de doa, giam cam, thu tieu... Di nhien phan lon nhung ten dong chi nay deu im lang truoc cac toi ac cua bon lanh dao, chap nhan moi sai khien, du thay nhan dan doi kho, bi hanh ha cung khong dam dung ve phia dan chung.

8/ Giet lanh dao thi tap the tan ra,

Nam lanh dao la nam tap the:

Cac tin do, phat tu thuong coi vi tru tri, lanh dao giao hoi la nhung vi dai dien cho Phat phap, cac tin huu Cong giao cung vay, ho deu nghe theo, bao ve, tin tuong va yeu thuong, quy trong Giam muc, Linh muc... Ho danh ca cuoc song tam linh vao loi rao giang cua Linh muc, Giam muc hoac cua thuong toa, dai duc, tu si..Cung vi the ma CS luon tim cach can thiep vao su bo nhiem lanh dao giao hoi, doi phu quyet, khong cong nhan, lai con sach nhieu du dieu, tu day, pha hoai, boi nho...va CSVN da su dung tu lau luat rung de thu tieu, am sat nhieu nguoi tu hanh, lanh dao ton giao, va hien nay van con giam cam hanh ha nhieu tang lu, linh muc, muc su den 10, 20, 25 nam..

9/ Thu doan chieu du: lui mot tien hai

(Thu doan chieu du doi phuong, nguoi phan doi, nguoi nhin thay su that, muon cong kich che do, bay to su khinh khi, keu goi dong bao doan ket dau tranh... )

CS khong bao gio nao nung, so set, lung tung trong nhung tinh huong nay, chung da co sach vo bay san. Truoc tien mot ten cap lon den vo ve dam dong, an ui, tran an, hua hen, giai toa moi van de, sua sai, den bu..va tat ca giai tan. Khi dem den, chung cho nguoi den am tham bat coc hoac mua chuoc phan boi nguoi dung dau to chuc khieu nai dau tranh, nguoi van dong ho hao..the la ran mat dau, khong con ai dam keu goi dau tranh nua. Biet bao cuoc bieu tinh doi dat ruong, chong doi su thanh lap HTX nong nghiep o Bac viet deu bi vo hieu hoa, co noi chung dung ca bo doi vu trang tan cong vao mot Xa, tham sat nong dan vo toi.

Doi voi cong cuoc dau tranh vi tu do ton giao cung xay ra tuong tu, bon Cong to ra mem deo cho den khi cac tin huu tan vo, chia re, khong con tich cuc bao ve lanh dao tinh than ton giao, chung lien bat giam vi linh muc, thuong toa, muc su biet tich, neu co ai len tieng phan khang thi chung vu oan mot toi that nang ne, ket an tu day vo ly hang chuc nam, nham ham doa dong bao ca nuoc.

Nhung thu thuat chinh tri trong duong loi chieu du co the xep loai nhu sau:

* Nguoi dang chong doi thi lam cho giam chong, cach li de khong lien lac voi nhau.

* Nguoi cung ran lam cho on hoa bang su hua hen tran an

* Nguoi ung ho doi lap tro thanh im lang vi su ran de, hu doa, mua chuoc

* Nguoi thu dong thi du do noi theo, kich thich khen ngoi, tuyen tuyen loi dung

* Ke dang hoat dong thi khuyen khich tich cuc, gai bay lam tay sai

10/ Su dung toa an va Luat CS de tran ap:

Day la mot cong cu dan ap, la vu khi de doa, la may chem de tu hinh nguoi cong dan trong nuoc, luat va toa an Cong duoc dung de gan ghep bat cu mot toi danh gi vao bat cu ai dam chong doi, dam doi hoi tu do, cong ly.

Chung an cap, sao chep luat phap cua cac nuoc tu do, dan chu de bip dan chung, nhung khi thi hanh lai su dung not thu luat phap cua thu vat. Chang han, neu ban dich sach vo, tai lieu noi ve tu do dan chu thi ban co the bi tu den 10 nam( ..) Dau tranh cho le phai, dao duc, cong bang thi vo tu giam (..)